19-21 января 2018Кубок Мастеров - 2018

З А Я В К А

 

на участие в турнире для спортсменов-любителей старше 30 лет и ветеранов бадминтона «Кубок Мастеров - 2018».

 

 

19-21 января 2018 года                                                                                                   г. Москва

 

 

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

ID спортсмена

Страна, город, место

Дата рождения

Категория участия

мужской парный  разряд – МD

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

женский парный разряд – WD 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смешанный парный разряд - XD

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Application No.1

 

 

ENTRY FORM

The Cup Masters Senior 2018

19-21 January 2018

Moscow

Family name and last name

ID

Country and city

Date of birth

Category

MD

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WD

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XD

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2